Afgelopen week is weer overall in het werkgebied van onze wijkraad de nieuwe wijkkrant bezorgd. Waarschijnlijk heb je die al gelezen en anders loont het de moeite om dat alsnog te doen! Mocht die al bij het oud papier gedeponeerd te zijn dan kun je deze downloaden. Klik daarvoor hierboven op "Wijkkrant" en kies vervolgens de juiste optie bovenaan. Ook kun je de foto's van de laatste wijkkrant wat duidelijker op onze site bekijken. Klik daarvoor hierboven op "Foto's" en daarna op de keuze van drie mogelijkheden. 

De leegstand in de Kerkstraat wordt momenteel door de Tegelenaren zelf voortvarend aangepakt. In één van de lege winkelpanden opende vorige week het Knutselhoés van Sinterklaas, dat afgelopen zaterdag al veel jonge bezoekertjes trok. En in het oude pand van de Rabobank is een kunstgalerie gevestigd. De galerie is een initiatief van vijf Tegelse kunstenaars, die samen met de eigenaar van het gebouw de handen ineen hebben geslagen om de Kerkstraat te upgraden. In het pand worden verschillende artistieke disciplines getoond. De kunstenaars Huub Rossel, Chrit van Horck, Susan Rossel, Armand Bouwmans en Jos Cremers exposeren eigen werk, dat varieert van beelden van staal tot glasfusion en van keramiek tot abstracte en realistische schilderkunst . Zondag 30 november wordt de galerie officieel geopend. Kunstliefhebbers kunnen er de hele middag een kijkje nemen tussen 14.00 en 17.00 uur.     Bron: Gezien Venlo

Er verschijnt binnenkort een nieuw Tegels woordenboek. Het boek is een vervolg op Tegels Dialek uit 1968. Opvallend genoeg is de presentatie van het boek in Venlo.  De heren Houx, Jacobs en Lücker waren in de jaren zestig pioniers met het maken van een dialectwoordenboek. Hun boek Tegels Dialek is inmiddels in de vergetelheid geraakt.  Paul Weelen ging daarom aan de slag om een nieuw Tegels woordenboek samen te stellen. Het omvangrijke werk deed hij grotendeels alleen. Na uitgebreid onderzoek kwam hij tot een geheel nieuwe woordenlijst van het Tegels.  Aan het boek is een spellingswijzer toegevoegd. Ook bevat het een bloemlezing uit de Tegelse literatuur en een korte lijst Nederlands-Tegels. Het Tegels Waordebook wordt op donderdag 4 december gepresenteerd. Niet in Tegelen maar in Venlo bij Boekhandel Koops.     Bron: Omroep Venlo

Tegelenaren toen' is de titel van een nieuw boek uitgebracht door de Heemkundige Kring. Een boek met meer dan 250 foto's, samengesteld door Chrit van Horck, over het wel en wee van de Tegelenaren gedurende honderd jaar. Hoe zij werkten en woonden en waar ze hun ontspanning zochten. De foto's zijn voorzien van bijschriften en verder zijn in het boek verklarende teksten opgenomen. De presentatie werd vorige maand bijgewoond door wethouder Jos Teeuwen en historicus Roy Denessen, die in ging op de samenwerking tussen gemeente en Heem. Chrit van Horck nam het eerste exemplaar in ontvangst. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en te bestellen op www.hktegelen.nl.     Bron: Gezien Venlo

De laagste inkomensgroepen (met een inkomen tot maximaal 110% van het sociaal minimum) krijgen dit jaar een extraatje. Daarom heeft het kabinet eenmalig € 70 miljoen gereserveerd voor een koopkrachttegemoetkoming. In Venlo komen circa 6.380 huishoudens in aanmerking voor dit bedrag.

In Belfeld en de wijk Op de Heide in Tegelen start de gemeente Venlo met een proef om de overlast van hondenpoep aan te pakken. Het experiment duurt één maand. Alle bij de gemeente bekende hondenbezitters in beide stadsdelen krijgen een pakketje met 100 hondenpoepzakjes per hond aangeboden. De zakjes zijn bedoeld om de uitwerpselen van hun hond op te ruimen en kunnen thuis in de grijze container of in een van de openbare afvalbakken gedeponeerd worden. Het komt regelmatig voor dat deze in straatkolken gegooid worden, wat tot verstoppingen en wateroverlast kan leiden. Daarnaast zijn op diverse plekken hondenpaden aangelegd.. Na de proefmaand worden hondenbezitters en ook inwoners die geen hond hebben, gevraagd naar hun ervaringen en meningen gevraagd door middel van een enquête. De uitkomsten kunnen mee richting geven aan het hondenbeleid in de toekomst.    Bron: Gezien Venlo

Vereniging Hendrick de Keyser, de landelijk werkende monumentenorganisatie, heeft het historische pand 'den Gouden Berg' in Tegelen overgenomen. Restauratie en herbestemming van dit 18de-eeuwse woonhuis annex herberg en stijfselfabriekje zal in 2015 worden uitgevoerd met steun van de provincie Limburg en de gemeente Venlo. Ook particulieren uit de omgeving dragen financieel bij.Het gebouw heeft een ruimtelijke sleutelpositie in de historische kern, waarvoor de gemeente Venlo een revitalisatieplan heeft ingezet. Vorig jaar werd door 'Hendrick de Keyser' reeds het bouwvallige 'Kranenbreukershuis' gerestaureerd.    Bron: Gezien Venlo

Het laatse Bewonerswoordje.....   van onze Openbare Vergadering van 9 sept. staat op de site om te lezen. 

Klik hierboven op Bewonerswoordje en kies daarna de bovenste!

Het is je wellicht bekend dat de gemeente voornemens is een aantal verkeers- en parkeermaatregelen in het kader van het Centrumplan aan te passen.

Om een goed beeld te krijgen wat gaat gebeuren kun je de bijgaande bijlage openen. Let op! Het duurt even voordat de tekening ingeladen is!

 

Wijkraad de Noordkern  houdt a.s. dinsdag 22 april. een Openbare Vergadering. Alle bewoners van Tegelen centrum en noord zijn van harte welkom en kunnen vragen stellen of problemen ter bespreking inbrengen.

We beginnen om 19.30 uur in Brasserie De Nieuwe Munt.

Tot dan!