Het bestuur van Huis van de Wijk de Bongerd in Tegelen is van plan om per 1 mei op te stappen. Dat staat in een brief aan het college. Bestuursleden Piet Janssen,Toën Smeets en Theo Hagens zijn van mening dat ze niet serieus genomen worden door de gemeente. Volgens het bestuur is het ondanks meerdere verzoeken nooit gekomen tot een gesprek met verantwoordelijk wethouder Ramon Testroote. Er wordt gesproken van 'gebrekkige communicatie'.Het bestuur verschilt met de gemeente van mening over de manier waarop een Huis van de Wijk moet worden ingericht. Bij de Bongerd vinden ze een professionele beheerder noodzakelijk, de gemeente ziet dat anders. Aan het einde van de brief doen de bestuursleden een laatste handreiking aan de gemeente om alsnog tot een gesprek te komen. Dat moet voor 1 april gebeuren.     Bron: Omroep Venlo

De voormalige watertoren in Tegelen wordt voor 1,6 miljoen euro opgeknapt. De Provincie levert een bijdrage van 410.000 euro aan het project. Gedeputeerde Ger Koopmans maakte vanmiddag de steun van de Provincie bekend. De Provincie omarmt het initiatief omdat een leegstaand rijksmonument een functionele herbestemming krijgt. Daarnaast krijgt het gebouw een maatschappelijke invulling. De Watertoren wordt omgedoopt tot Adventure Tower Venlo. Bezoekers kunnen er klimmen en abseilen. Op het aangrenzende terrein is er plek voor horeca. Mensen met een beperking kunnen werkervaring opdoen bij de watertoren. Eigenaar van het pand is Rendiz. Die firma is ook eigenaar van onder meer de kinderboerderij in Venlo en De Bekkerie in De Boekend. Naast de bijdrage van de Provincie kan Rendiz ook rekenen op 70.000 euro van de gemeente Venlo.     Bron: Omroep Venlo

De verhuizing van keramiekcentrum De Tiendschuur naar Steyl is van de baan. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. In oktober 2013 werd er nog een intentieovereenkomst getekend voor de verhuizing naar Steyl. De Tiendschuur zou een plek krijgen in kloostercomplex Sint Gregor. Nu blijkt dat het complex niet voldoet aan de eisen van De Tiendschuur. De ruimte zou onvoldoende mogelijkheden bieden om een eigen identiteit uit te dragen. Ook zou de plek niet zichtbaar genoeg zijn voor de eigen bezoekers. De kosten voor de verhuizing werden geschat op 640.000 euro. Er is wel nog gekeken naar andere ruimtes binnen het kloostercomplex, maar daar is niets uitgekomen. De Tiendschuur wil al jaren weg op de huidige locatie bij Chateau Holtmühle. Die plek is volgens het museum te klein geworden en ligt geïsoleerd. Volgens voorzitter Ben Oord van De Tiendschuur volgt er binnenkort op verzoek van wethouder Jos Teeuwen van cultuur nog een laatste gesprek tussen alle partijen. 'We bekijken dan of er toch nog mogelijkheden zijn voor een oplossing. Mocht daar niets uitkomen dan blijven we op de huidige plek', aldus Oord.     Bron: Omroep Venlo

Het laatse Bewonerswoordje..... van onze Openbare Vergadering van 3 maart staat op de site om te lezen.

Klik hierboven op Bewonerswoordje en kies daarna de bovenste!

Op 1 maart is het precies 70 jaar geleden dat de geallieerden Tegelen bevrijdden. Hoewel het nieuws dat de oorlog was afgelopen op die dag niet meteen doordrong, barstte het feest na de bekendmaking ook in Tegelen los. De Heemkundige Kring Tegelen wil met een tentoonstelling over de bevrijding terugkijken naar deze bijzondere dag en tevens de waarde van vrijheid onderstrepen. Temeer omdat het momenteel in de hele wereld erg onrustig is en het lijkt of er weinig lering is getrokken uit het verleden en het leed dat door eerdere oorlogen is veroorzaakt. In samenwerking met basisschool Cocon, Stichting Herdenking Gevallenen Tegelen, Geert Konings, diverse particulieren, historische vereniging Santa Fe en het Oorlogsmuseum Overloon heeft de Heem een tentoonstelling ingericht in het pand Wilhelminaplein 121 in Tegelen, voorheen restaurant Il Divo. Elke zaterdag in maart kunnen bezoekers er kijken naar vele foto's die getuigen van de verwoestingen die in Tegelen werden aangericht door het oorlogsgeweld, maar ook van de blijdschap na de bevrijding. Naast foto's worden ook gebruiksartikelen, oorkondes, geschriften, pamfletten en affiches getoond. De tentoonstelling is met hulp van vele particulieren en in samenwerking met het Oorlogsmuseum Overloon tot stand gekomen.
De toegang is gratis. De deuren zijn op de zaterdagen 7, 14, 21 en 28 maart open van 11.00 tot 16.00 uur. Scholen kunnen zich aanmelden voor een aparte rondleiding via de website van de Heemkundige Kring: www.hktegelen.nl        Bron: Gezien Venlo

De Tegelse beeldhouwer Piet Killaars is gisteren op 92-jarige leeftijd overleden. Gouverneur Theo Bovens maakte dat via Twitter bekend. Killaars studeerde in 1953 cum laude af als beeldhouwer aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht en werd landelijk bekend met zijn werk. Daarnaast werkte hij als docent. De kunst van de beeldhouwer is abstract met geometrische vormen. Daarnaast zijn schepping, leven en natuur belangrijke uitgangspunten voor de kunst van Killaars. In Venlo staat onder meer een werk van de Tegelenaar voor het station. (Zie bijgaande foto)  Het stenen kunstwerk genaamd 'Reizigers' staat er sinds 1965. Ook het 'Monument voor de Gevallenen' in Tegelen is door Killaars gemaakt. In 2012 ontving Piet Killaars een provinciale onderscheiding als waardering voor zijn bijdrage aan de moderne kunst en zijn voorbeeldrol voor jonge kunstenaars in Limburg. Beeldhouwer, docent, Piet Killaars, houder van de Provinciale Erepenning van Limburg, vandaag overleden. Groot verlies!     Bron: Omroep Venlo

Wijkraad de Noordkern houdt a.s. dinsdag 20 jan. een Openbare Vergadering.

We beginnen om 19.30 uur in Grandcafé "ut Zaelke" aan de Ariënstraat. (Let op, een andere locatie.)

Tot dan!

 

Wethouder Henk Brauer wil inwoners uitnodigen om mee te denken over de mogelijkheden om het buitenbad van De Wisselslag open te houden.  De bestuurder roept mensen op om donderdag om 19.30 uur naar 't Raodhoes te komen. Brauer wil in gesprek met zwemverenigingen en andere betrokkenen om te brainstormen en mogelijke toekomstscenario's uit te werken. Verschillende partijen zouden al interesse hebben getoond in het zwembad.

In november werd bekend dat de gemeente per direct stopt met de financiering van het buitenbad omdat recreatief zwemmen volgens het college geen taak van de overheid is. Door het afstoten van De Wisselslag bespaart de gemeente jaarlijks 100.000 euro.  Bron: Omroep Venlo

 De inzamelingsactie voor Emmaus Feniks heeft ruim 65.000 euro opgeleverd. Het initiatief werd opgezet door de stichting Tegula Cultura. Aan rechtstreekse giften kwam ruim 40.000 euro binnen. De stichting Steunfonds Doortocht had toegezegd de opbrengst van de actie te verdubbelen tot een maximum van 25.000 euro. 'Zo'n brand gaat je niet in de koude kleren zitten maar deze actie vanuit heel Tegelen heeft ons de afgelopen maanden enorm gesteund', aldus Marja Ebbers van Emmaus Feniks. Eind juni werd het kloostercomplex getroffen door een grote brand. Een doorgebrande accu zorgde ervoor dat een grote schuur die als opslag van de kringloopwinkel diende helemaal afbrandde.     Bron Omroep Venlo

Een van de grootste verkeersergernissen van Tegelen wordt aangepakt. De rotonde op de Raadhuislaan wordt opengebroken en verbonden met de parkeerplaats aan de weg. Door de ingreep krijgt het terrein weer twee op- en afritten. Doordat er momenteel maar één in- en uitgang is ontstaan er opstoppingen en gevaarlijke situaties. De ingreep is een wens van de wijkraad, bewoners en ondernemers in Tegelen. De totale kosten van de verbouwing zijn 25.000 euro. De Provincie en de gemeente betalen ieder de helft. Begin maart beginnen de werkzaamheden. Voor 1 mei moet de extra op- en afrit gerealiseerd zijn.      Bron: Omroep Venlo