Deze maand zijn de finales van de jaarlijkse declamatiewedstrijden van dialectvereniging Veldeke Venlo. Ruim 150 kinderen van basisscholen in Blerick, Tegelen en Venlo hebben hun best gedaan om gedichten in het Tegels en Venloos dialect van buiten te leren en deze zo goed mogelijk te presenteren aan hun klasgenootjes en aan de jury in de voorselectie. In Tegelen is de finale op vrijdag 17 april om 19.30 uur in 't Zaelke aan de Ariënsstraat. De finalisten zijn verdeeld in drie leeftijdsgroepen: onderbouw (groep 3 en 4), middenbouw (5 en 6) en bovenbouw (7 en 8). De finale is voor iedereen toegankelijk. Alle gedichten zijn nieuw, een deel ervan is geschreven door debutanten      Bron: Gezien Venlo

Keramiekcentrum Tiendschuur presenteert ter gelegenheid van de Passiespelen twee exposities die gewijd zijn aan het passieverhaal onder de titel 'Passie in het Zuiden'. Een kleine historische presentatie met werken uit regio en eigen collectie en een expositie met keramische kunstwerken van gerenommeerde moderne kunstenaars uit Nederland en België. Deze kunstenaars vinden inspiratie in het lijdensverhaal en hebben het volgens hun persoonlijke interpretatie verbeeld in klei. Het resultaat is het passieverhaal van vandaag, met liefde, bloed, zweet, tranen en een knipoog. Te zien van 24 april tot en 13 september.   Bron: Gezien Venlo  

Zondag 10 mei gaat in Openluchttheater De Doolhof in Tegelen 'Lente in Galilea' in première. De Tegelse Passiespelen worden sinds 1931 opgevoerd in - inmiddels - een vijfjaarscyclus. Dit jaar is de 20ste editie. Een prachtige, dramatische benadering van het eeuwenoude verhaal over de laatste dagen van Jezus. Tot en met 13 september kunt u deze theatergebeurtenis van internationale allure meebeleven. Adembenemende passie: in een nieuwe regie van Cees Rullens, met een nieuwe tekst van Patrick Lateur, nieuwe, meeslepende muziek van Nard Reijnders en een magistraal en imponerend nieuw decor.  

Wijkraad de Noordkern houdt a.s. dinsdag 14 april. een Openbare Vergadering. Alle bewoners van Tegelen centrum en noord zijn van harte welkom en kunnen vragen stellen of problemen ter bespreking inbrengen.We beginnen om 19.30 uur in ut Zaelke aan de Arienstraat.

Tot dan!

Het geeft altijd een dubbel gevoel, een feestje als afscheid. Het overkwam buurtvereniging De Drie Kronen uit Tegelen-Noord afgelopen zondag. Door het bestuur werd een brunch georganiseerd waar meer dan 40 leden aan deelnamen. Reden: de buurtvereniging stopt ermee. Ondanks diverse pogingen van het bestuur zijn de leden niet meer te porren voor de activiteiten. Ook hier de veel gehoorde kreet: druk, druk, druk.        Bron: Gezien Venlo

Woningcorporatie Antares staat voor een fusie met Woningstichting Kessel. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om te fuseren. Woningstichting Kessel heeft bijna 500 woningen in Kessel en Kessel-Eik. Antares heeft zo'n 5.500 woningen in Venlo, Tegelen en Blerick maar ook in Meijel. Samen denken de woningcorporaties een sterkere partner te zijn voor de gemeente Peel en Maas. Woningstichting Kessel was sinds oktober op zoek naar een fusiepartner.    Bron:Gezien Venlo

Na jarenlange investeringen in het centrum van Venlo wil het college nu gaan werken aan verbetering van de infrastructuur in de wijken en dorpen en ontsluiting van de Venlose haven. De plannen worden voorgelegd aan een externe klankbordgroep, waarna de gemeenteraad in april een besluit neemt.

Dit jaar staat verder nog een aantal fysieke ingrepen aan de N271 tussen Velden en Lomm op de rol. Hier gaat de gemeente in samenwerking met de Provincie de oude rijksweg herinrichten. Verder komen er rotondes op de Roermondseweg in Tegelen en op de Venrayseweg ter ontsluiting van het noordelijk havengebied. Ten slotte stelt het college voor om het aantal fietspaden en –klemmen uit te breiden. Extra investeringen zijn hiervoor niet nodig. Het geld voor de plannen is eerder gereserveerd in de gemeentelijke begroting.     Bron: Gezien Venlo

De gemeente Venlo komt met een pakket aan maatregelen om armoede te bestrijden. Preventie en het stimuleren van (arbeids)participatie staan daarbij centraal. De maatregelen worden eind april voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het pakket is samengesteld op basis van gesprekken die in het najaar, onder meer tijdens de Week van de Armoede, zijn gevoerd met maatschappelijke organisaties en de gemeenteraad. Volgens wethouder Vera Tax kunnen de voorgestelde maatregelen daardoor rekenen op een groot draagvlak en zijn ze heel effectief. Vanuit Den Haag wordt steun geboden met de zogenaamde Klijnsma-gelden. Dit jaar is het budget 524.000 euro.

Het Tegels Symphonie Orkest speelt zaterdag 28 maart met veel passie de hoogtepunten uit de 7e symfonie van Beethoven. Ook wordt tijdens het concert in de Haandert onstuimige en feestelijke muziek van Dvorak, Brahms en Strauss ten gehore gebracht.  Door een bijzonder initiatief van de dirigent Luis Andrade wordt dit concert geopend met de uitvoering van enkele delen uit de 8e symfonie van Dvorak waarbij ook niet-leden meedoen. Zo kunnen zij ervaren hoe geweldig het is om in een symfonieorkest te spelen. In het Cello concert van Lalo soleert Stephan Heber. Deze Duitse cellist is verbonden aan het Orkest van het Oosten in Enschede en sinds 2009 vast lid van het Cello Octet Amsterdam, het voormalige Cello Octet Conjuncto Ibérico. Kaarten à 12,50 euro zijn te reserveren via www.tegelssymphonieorkest.nl. Aan de kassa kost de entree 15 euro, jongeren tot 21 jaar betalen de helft.     Bron: Gezien Venlo

Wethouder Ramon Testroote zegt snel weer in gesprek te gaan met het bestuur van de Bongerd in Tegelen. Dat dreigde vandaag met opstappen vanwege slechte communicatie. Testroote erkent in een reactie dat er verschillen van inzicht zijn over de manier waarop het Tegelse Huis van de Wijk zou moeten worden gerund. Volgens de wethouder is daarover echter al meerdere keren overlegd, ook in zijn aanwezigheid. De bestuursleden van de Bongerd verwijten Testroote dat hij niet reageert op hun verzoeken. 'Op korte termijn gaan beide partijen opnieuw om de tafel', schrijft Testroote in een reactie. Daarmee is het opstappen van het bestuur mogelijk van de baan. De wethouder wil niet vooruitlopen op de inhoud van het overleg.     Bron: Omroep[ Venlo