Geschreven: donderdag 30 maart 2017 11:01

Niet in alle wijken in de gemeente wordt zwerfafval opgeruimd. De gemeenteraad buigt zich later dit voorjaar over mogelijke oplossingen.

Zwerfafval is nog altijd een probleem in delen van de gemeente. Uit de stadspeiling blijkt dat veel burgers niet tevreden zijn over het schoonhouden van hun buurt. In veel wijken zijn burgerinitiatieven opgericht om zwerfafval op te ruimen, maar in zeven wijken is dat niet het geval. GroenLinks en PvdA dienden daarom een motie in. Het college van B&W werd daarin opgeroepen om de regie zelf in handen te nemen op plekken waar burgers dat zelf niet doen.

Wethouder Ben Aldewereld liet weten dat hij later dit voorjaar met de volledige raad in gesprek wil over het onderwerp. In mei kan het huidige beleid worden geëvalueerd en kunnen ambities worden uitgesproken. Na die toezegging besloten GroenLinks en PvdA hun motie in te trekken.

Geschreven: woensdag 29 maart 2017 10:17

Van enkele buurtbewoners hebben we begrepen dat ons sportveldje ook af en toe ’s avonds en in de weekenden wordt gebruikt door jeugd. Soms met overlast tot gevolg.

  • Het schoolterrein is privé terrein, ook het sportveld.
  • Na school geven wij aan jongeren wel eens toestemming om het sportveldje te gebruiken zo lang medewerkers van Impuls nog aanwezig zijn  
  • De jongeren moeten zich dus eerst melden bij ons en toestemming krijgen.
  • In het weekend en ’s avonds maken de bewoners van Knaak wel eens gebruik van onze schoolpleinen. Zij hebben daar continue toestemming voor.
  • Wij hebben aan niemand, behalve de bewoners van Knaak, toestemming gegeven buiten de schooluren om op de schoolpleinen en in de tuinen te komen.

Het komt helaas voor dat jongeren over het hek klimmen en op het sportveld voetballen of andere dingen doen op de schoolpleinen, soms zelfs met geluidsoverlast voor de buurtbewoners.Dit is uitdrukkelijk verboden!

 We hebben contact gehad met politie Tegelen en Venlo om te vragen welke maatregelen wij kunnen nemen om ongeoorloofd gebruik te voorkomen. Zij gaven aan dat het plaatsen van bordjes met “verboden toegang” voldoende zou moeten zijn.  Mocht er toch sprake zijn van ongeoorloofd gebruik (al dan niet met overlast) dan kan de politie worden gebeld op 0900 8844. Bij betrappen van overtreders kunnen zij een proces verbaal uitschrijven.

Geschreven: dinsdag 28 maart 2017 16:37

De schoolomgevingen in Venlo krijgen 125.000 euro subsidie voor projecten om het gedrag van verkeersdeelnemers te verbeteren. Het bedrag is onderdeel van een grotere subsidie van de provincie.

Limburg trekt in totaal ruim 2,3 miljoen euro uit voor verschillende verkeersprojecten in Noord-Limburg. Met de 125.000 euro worden in Venlo verschillende projecten opgezet op ongeveer 40 basisscholen in de gemeente. Dit wordt gedaan in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. Deze projecten moeten het gedrag in het verkeer positief beïnvloeden. Hiermee wil de gemeente een veiligere schoolomgeving creëren.

De subsidie wordt overgemaakt naar de gemeente Venlo, die optreedt als coördinator in het Regionaal Mobiliteits Overleg (RMO) Noord-Limburg. Bij het RMO komen de subsidieaanvragen binnen voor de diverse m

Geschreven: vrijdag 13 januari 2017 13:17

Meer samenwerking tussen instanties moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van zorg in de wijk verbetert. Tegelen is een van de twee plekken in Noord-Limburg waar een proef loopt. Zorgaanbieders en gemeenten gaan nauwer samenwerken. In de pilot wordt de verbinding tussen verplegers en verzorgers, huisartsenpraktijken en andere professionals en vrijwilligers in het sociale en medische domein versterkt. Mensen leren elkaar kennen en weten beter wat de ander te bieden heeft. Het doel is om tot oplossingen te komen die beter passen bij de vraag van inwoners. Eind 2017 wordt de pilot geëvalueerd.  Bron: Omroep Venlo