Miljoenentekort door hogere facturen

Geschreven: donderdag 11 mei 2017 17:29

Het college van B&W gaat in gesprek met de gemeenteraad over de miljoenentekorten op het sociaal domein. Ook gaat het college analyseren hoe het kan dat de gemeente verrast werd door het tekort van rond de 12 miljoen.

Volgens verantwoordelijk wethouder Vera Tax kan het tekort deels worden opgevangen door een buffer van 7,5 miljoen euro. Toch blijft er dan nog een groot gat over. Het college moet bekijken hoe dit gat opgevuld gaat worden.Het probleem onstond toen de gemeente facturen binnenkreeg die hoger uitvielen dan was begroot. Dit was vooral het geval bij de jeugdzorg. Door het tekort worden grote projecten die op stapel stonden, waaronder de ondertunneling van de Vierpaardjes, voorlopig 'on hold' gezet.Wethouder Tax heeft veel bezorgde telefoontjes gekregen van Venlonaren die zorgbehoevend zijn. Zij benadrukt dat deze mensen zorg blijven krijgen. Dinsdag bespreekt het college de kwestie. Woensdag zal de gemeenteraad verder worden geïnformeerd.