Aanpak illegale kamerverhuur gaat door

Geschreven: woensdag 03 mei 2017 16:42

De gemeentelijke projectgroep die illegale kamerverhuur aanpakt gaat nog een jaar door. Sinds de start in december 2015 is de projectgroep nog niet aan alle adressen toegekomen.

Komend jaar moet er nog actie worden ondernomen op 41 adressen. De projectgroep bracht in totaal 142 adressen in kaart waar zeer waarschijnlijk illegale kamerverhuur plaatsvindt. Dat houdt in dat er meer dan vier personen die geen gezin vormen, op één adres wonen. Volgens het Platform Anti Kamerjungle (waarin een aantal wijkraden zich heeft verzameld om een geluid te laten horen tegen illegale kamerverhuur) is de voortzetting een goede zaak. In met name delen van Blerick is er inmiddels minder overlast, zegt Hans Huijs van het platform. 'Zaken die speelden op de Antoniuslaan en Horsterweg zijn goed opgelost. Dat is gebeurd in samenspraak met gemeente, bewoners en stadsdeelmanagers. Het probleem is dat er toch nog wel zaken spelen. Daarom zijn wij opgericht en daarom is het ook goed dat de projectgroep verder gaat.'  Op een aantal adressen op de Tegelseweg is volgens bewoner Kees Dijkmans nog altijd overlast. Hij tekende samen met Harm Waterborg vorig jaar bezwaar aan tegen vijf vergunningen voor panden op de Tegelseweg. 'De gemeente handhaaft niet en vindt het makkelijker om alles te legaliseren.' De gemeente verwierp dat bezwaar. Dijkmans stapte daarop begin dit jaar naar de rechtbank. Die moet nog een uitspraak doen. Er is nog geen datum voor de zitting. Volgens een inschatting van de gemeente zullen die bezwaren niet leiden tot het intrekken van de vergunning.