Gebruik sportveldje Impuls door derden.

Geschreven: woensdag 29 maart 2017 10:17

Van enkele buurtbewoners hebben we begrepen dat ons sportveldje ook af en toe ’s avonds en in de weekenden wordt gebruikt door jeugd. Soms met overlast tot gevolg.

  • Het schoolterrein is privé terrein, ook het sportveld.
  • Na school geven wij aan jongeren wel eens toestemming om het sportveldje te gebruiken zo lang medewerkers van Impuls nog aanwezig zijn  
  • De jongeren moeten zich dus eerst melden bij ons en toestemming krijgen.
  • In het weekend en ’s avonds maken de bewoners van Knaak wel eens gebruik van onze schoolpleinen. Zij hebben daar continue toestemming voor.
  • Wij hebben aan niemand, behalve de bewoners van Knaak, toestemming gegeven buiten de schooluren om op de schoolpleinen en in de tuinen te komen.

Het komt helaas voor dat jongeren over het hek klimmen en op het sportveld voetballen of andere dingen doen op de schoolpleinen, soms zelfs met geluidsoverlast voor de buurtbewoners.Dit is uitdrukkelijk verboden!

 We hebben contact gehad met politie Tegelen en Venlo om te vragen welke maatregelen wij kunnen nemen om ongeoorloofd gebruik te voorkomen. Zij gaven aan dat het plaatsen van bordjes met “verboden toegang” voldoende zou moeten zijn.  Mocht er toch sprake zijn van ongeoorloofd gebruik (al dan niet met overlast) dan kan de politie worden gebeld op 0900 8844. Bij betrappen van overtreders kunnen zij een proces verbaal uitschrijven.